Til minne om Arne Gustav

Arne Gustav Sorgmunter døde 03.04.19. Han var en viktig person i Lakselv kvenforening som arbeidet for det kvenske. Det siste han gjorde for oss var å bygge denne vakre elvebåten som vi nå må ta vare på. Vi skal ikke glemme hans engasjement for kvenske. Vi skal heller aldri glemme hans lune fine væremåte. Bare Arne…