Elvesetting av elvebåtene

Turen er kommet til at båtene skal på vannet. Den 8 september inviterer vi til elvesetting av båtene som er bygget i løpet av kurset som RiddoDuottaMuesat – Porsanger Museum har stått som arrangør av. Kurset har som tidligere beskrevet vært den praktiske delen av dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger». Tilstelningen finner sted  i kulpen Patosuanto…

Snart elvesetting

Det gjenstår en uke på elvebåtkurset som RiddoDuottarMuseat-Porsanger Museum holder på Gamle Meieriet i Lakselv. Arnfinn sin båt for Børselv kvenforening står nesten klar til å skipes ut for å smøres. Inne på hovedhallen jobbes det fremdeles på båtene til Øyvind og Porsanger museum. Dagfinn og Lemmijokilaiset sine båter har allerede fått flere strykninger av…