Båt, bygg deg!

  Da er vi gang. 16. juli ble Meieribygget i Lakselv inntatt av Jouni Laiti og hans elever med kurs i elvebåtbygging som RiddoDuottarMuseat – Porsanger Museum (RDM-PM) står som arrangør av. RDM-PM har fått tildelt midler til dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger» fra Kulturrådet, Sametinget, Det norske UNESCO-kommisjonen, Porsanger kommune og Kainun institutti – Kvensk…