Språksenteret er krona på verket

Porsanger har alltid vært et tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk språk og kultur. På kommunens hjemmeside står det: “Porsanger er definert som en trekulturell kommune. Norsk, samisk og kvensk.” Likevel har man opplevd at det kvenske er kommet i skyggen av det norske og det samiske. Arbeidet med å synliggjøre det kvenske…