Vi seiler i medvind!

– Vi har hatt flere milepæler den siste måneden enn vi har hatt de siste 13 årene, sa generalsekretær i NKF Ivar Johnsen. 1) Ruija kvenmuseum fikk 3,5 millioner over statsbudsjettet 2) Mulighet til å ta mastergrad i kvensk 3) Vedtak i sametinget om likestilling av samiske og kvenske kulturminner 4) Vi nærmer oss 1.000…