Hørt om Tilskuddsportalen?

I august hadde vi i Lakselv besøk av en ansatt i søkeportalen Tilskuddsportalen, en detaljert søkemotor med jevnlig oppdatert oversikt over midler fra både private og offentlige aktører, departementer og direktorater i inn- og utland. Legger ut en flyer om fremgangsmåten for å melde seg inn på portalen. Ordninga er gratis for lag og foreninger…

Kurset er i havn – en suksess!

Da har den praktiske delen av dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger» kommet i havn. Fem elvebåter er blitt bygget, delvis i Utsjoki i Finland, delvis i det gamle meieribygget i Lakselv. Det har vært elvesetting av båtene under en tilstelning sammen med mange lokale lag og foreninger. Sola skinte om kapp med de nysmurte elvebåtene og…

Elvesetting av elvebåtene

Turen er kommet til at båtene skal på vannet. Den 8 september inviterer vi til elvesetting av båtene som er bygget i løpet av kurset som RiddoDuottaMuesat – Porsanger Museum har stått som arrangør av. Kurset har som tidligere beskrevet vært den praktiske delen av dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger». Tilstelningen finner sted  i kulpen Patosuanto…

Snart elvesetting

Det gjenstår en uke på elvebåtkurset som RiddoDuottarMuseat-Porsanger Museum holder på Gamle Meieriet i Lakselv. Arnfinn sin båt for Børselv kvenforening står nesten klar til å skipes ut for å smøres. Inne på hovedhallen jobbes det fremdeles på båtene til Øyvind og Porsanger museum. Dagfinn og Lemmijokilaiset sine båter har allerede fått flere strykninger av…

Båt, bygg deg!

  Da er vi gang. 16. juli ble Meieribygget i Lakselv inntatt av Jouni Laiti og hans elever med kurs i elvebåtbygging som RiddoDuottarMuseat – Porsanger Museum (RDM-PM) står som arrangør av. RDM-PM har fått tildelt midler til dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger» fra Kulturrådet, Sametinget, Det norske UNESCO-kommisjonen, Porsanger kommune og Kainun institutti – Kvensk…

Språksenteret er krona på verket

Porsanger har alltid vært et tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk språk og kultur. På kommunens hjemmeside står det: “Porsanger er definert som en trekulturell kommune. Norsk, samisk og kvensk.” Likevel har man opplevd at det kvenske er kommet i skyggen av det norske og det samiske. Arbeidet med å synliggjøre det kvenske…

Busstur til Kåfjord

Busstur til Kåfjord lørdag den 22.07. Turen starter ved krysset i Øvre Brennelv klokka 09.00. Fra Porsanger vertshus klokka 09.15. Tilbake i Lakselv ca kl 20.00. Turen koster 100,-. Påmelding til Liv Annie tlf: 950 36 702 eller Arvid Petterson tlf: 971 11 180. Påmeldingsfrist: 15.07.

Kvenfolkets dag

Vi markerte Kvenfolkets dag på Porsanger bibliotek. Det var 70 frammøtte. Vi hadde kake, sang og film. Den nystiftede sanggruppa sang for de frammøtte (her fra Porstun).

Markering av Kvenfolkets dag 2017

Ruijan Kväänit – Lemmijokilaiset – Norske kvener Lakselv inviterer til markering av Kvenfolkets dag på Porsanger bibliotek den 16.mars. Åpent fra kl 11.00. Servering av kaffe og kaker. Sanggruppa vil opptre kl. 13.00. Det vil også bli visning av kvenske filmer. Vi ønsker alle velkommen til å delta på vår markering!