Til minne om Arne Gustav

Arne Gustav Sorgmunter døde 03.04.19. Han var en viktig person i Lakselv kvenforening som arbeidet for det kvenske. Det siste han gjorde for oss var å bygge denne vakre elvebåten som vi nå må ta vare på. Vi skal ikke glemme hans engasjement for kvenske. Vi skal heller aldri glemme hans lune fine væremåte. Bare Arne…

JULETREFEST

Lemmijokilaiset ivaretar tradisjonen med juletrefest på tredje juledag. På Brennelv Bygdehus i Østerbotn – som før. Se oppslag.

Hørt om Tilskuddsportalen?

I august hadde vi i Lakselv besøk av en ansatt i søkeportalen Tilskuddsportalen, en detaljert søkemotor med jevnlig oppdatert oversikt over midler fra både private og offentlige aktører, departementer og direktorater i inn- og utland. Legger ut en flyer om fremgangsmåten for å melde seg inn på portalen. Ordninga er gratis for lag og foreninger…

Kurset er i havn – en suksess!

Da har den praktiske delen av dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger» kommet i havn. Fem elvebåter er blitt bygget, delvis i Utsjoki i Finland, delvis i det gamle meieribygget i Lakselv. Det har vært elvesetting av båtene under en tilstelning sammen med mange lokale lag og foreninger. Sola skinte om kapp med de nysmurte elvebåtene og…

Elvesetting av elvebåtene

Turen er kommet til at båtene skal på vannet. Den 8 september inviterer vi til elvesetting av båtene som er bygget i løpet av kurset som RiddoDuottaMuesat – Porsanger Museum har stått som arrangør av. Kurset har som tidligere beskrevet vært den praktiske delen av dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger». Tilstelningen finner sted  i kulpen Patosuanto…

Snart elvesetting

Det gjenstår en uke på elvebåtkurset som RiddoDuottarMuseat-Porsanger Museum holder på Gamle Meieriet i Lakselv. Arnfinn sin båt for Børselv kvenforening står nesten klar til å skipes ut for å smøres. Inne på hovedhallen jobbes det fremdeles på båtene til Øyvind og Porsanger museum. Dagfinn og Lemmijokilaiset sine båter har allerede fått flere strykninger av…

Båt, bygg deg!

  Da er vi gang. 16. juli ble Meieribygget i Lakselv inntatt av Jouni Laiti og hans elever med kurs i elvebåtbygging som RiddoDuottarMuseat – Porsanger Museum (RDM-PM) står som arrangør av. RDM-PM har fått tildelt midler til dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger» fra Kulturrådet, Sametinget, Det norske UNESCO-kommisjonen, Porsanger kommune og Kainun institutti – Kvensk…

Språksenteret er krona på verket

Porsanger har alltid vært et tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk språk og kultur. På kommunens hjemmeside står det: “Porsanger er definert som en trekulturell kommune. Norsk, samisk og kvensk.” Likevel har man opplevd at det kvenske er kommet i skyggen av det norske og det samiske. Arbeidet med å synliggjøre det kvenske…

Busstur til Kåfjord

Busstur til Kåfjord lørdag den 22.07. Turen starter ved krysset i Øvre Brennelv klokka 09.00. Fra Porsanger vertshus klokka 09.15. Tilbake i Lakselv ca kl 20.00. Turen koster 100,-. Påmelding til Liv Annie tlf: 950 36 702 eller Arvid Petterson tlf: 971 11 180. Påmeldingsfrist: 15.07.